logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2016-08
АОП номер: 00193-2016-0008
Вид: Открита процедура
Наименование: "Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет –София"
Дата: 12.04.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2016-08-01 Решение 12.04.2016 г.
2 П-2016-08-02 Обявление 12.04.2016 г.
3 П-2016-08-03 Документация 12.04.2016 г.
4 П-2016-08-04 Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП 14.07.2016 г.
5 П-2016-08-05 Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП 13.09.2016 г.
6 П-2016-08-06 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 14.10.2016 г.
7 П-2016-08-07 Протокол по чл.72 от ЗОП 14.10.2016 г.
8 П-2016-08-08 Договор 18.01.2017 г.
9 П-2016-08-09 Договор 18.01.2017 г.
10 П-2016-08-10 Договор 18.01.2017 г.
11 П-2016-08-11 Договор 18.01.2017 г.
12 П-2016-08-12 Информация за сключен договор 18.01.2017 г.
13 П-2016-08-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 23.01.2020 г.
14 П-2016-08-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 23.01.2020 г.
15 П-2016-08-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 23.01.2020 г.
16 П-2016-08-16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 05.02.2020 г.