logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2016-09
АОП номер: 00193-2016-0009
Вид: Открита процедура
Наименование: „Извършване на текущ и авариен ремонт за нуждите на ТУ-София“
Дата: 13.04.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2016-09-01 Решение 13.04.2016 г.
2 П-2016-09-02 Обявление 13.04.2016 г.
3 П-2016-09-03 Документация 13.04.2016 г.
4 П-2016-09-04 Разяснение на въпроси, постъпили на 04.05.2016 г. и на 05.05.2016 г. 09.05.2016 г.
5 П-2016-09-05 Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП 08.06.2016 г.
6 П-2016-09-06 Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП 30.06.2016 г.
7 П-2016-09-07 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 07.11.2016 г.
8 П-2016-09-08 Протокол по чл.72 от ЗОП 07.11.2016 г.
9 П-2016-09-09 Договор № З-01/10.01.2017 г. 23.01.2017 г.
10 П-2016-09-10 Приложение към договор № З-01/10.01.2017 г. - първа част 23.01.2017 г.
11 П-2016-09-11 Приложение към договор № З-01/10.01.2017 г. - втора част 23.01.2017 г.
12 П-2016-09-12 Информация за сключен договор 23.01.2017 г.
13 П-2016-09-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 10.01.2018 г.