logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2016-10
АОП номер: 00193-2016-0010
Вид: Открита процедура
Наименование: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН”
Дата: 13.04.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2016-10-01 Решение 13.04.2016 г.
2 П-2016-10-02 Обявление 13.04.2016 г.
3 П-2016-10-03 Документация 13.04.2016 г.
4 П-2016-10-04 Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП 14.06.2016 г.
5 П-2016-10-05 Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП 27.07.2016 г.
6 П-2016-10-06 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 17.09.2016 г.
7 П-2016-10-07 Протокол по чл.72 от ЗОП 17.09.2016 г.
8 П-2016-10-08 Решение за отмяна 26.09.2016 г.
9 П-2016-10-09 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 21.10.2016 г.
10 П-2016-10-10 Протокол по чл.72 от ЗОП 21.10.2016 г.
11 П-2016-10-11 Договор № З-73/29.11.2016 г. 01.12.2016 г.
12 П-2016-10-12 Информация за сключен договор 01.12.2016 г.
13 П-2016-10-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 21.01.2019 г.