logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-78 / 01.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Периодично зареждане на тонер касети мастилници, копирни машини и лазерни принтери на ТУ-София”, сключен между ТУ – София и „ДИЛЕКС” ООД

На основание договор № 3-78 / 01.08.2014 г. на 09.03.2016 г. е извършено плащане в размер на  146.40 лв. с ДДС. 
 


Дата на публикуване: 01.06.2016

Публикувано от: ТУЕС