logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-49 / 03.11.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на eл.енергия на местата на доставка”, сключен между ТУ – София и ЧЕЗ Електро България

На основание договор №3-49/ 03.11.2011 г. на 13.05.2016 г. е извършено плащане в размер на  745.80 лв. с ДДС. 
 


Дата на публикуване: 01.06.2016

Публикувано от: ТУЕС