logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-30/05.08.2011 г. за обществена поръчка с предмет „Предоставяне на топлинна енергия за ТУ-София „ сключен между ТУ-София и Топлофикация София

На основание договор № 3-30/05.08.2011 г. на  15.04.2016 г. е извършено плащане в размер на 5621.71 лв. с ДДС.
 


Дата на публикуване: 01.06.2016

Публикувано от: ТУЕС