logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 934/17.11.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на ел.енергия“, сключен между ТУ – София филиал Пловдив и „ЕВН България Електроснабдяване” АД.

На основание чл. 4.1 от договор № 934/17.11.2011 г. на 12.05.2016 г. е извършено плащане в размер на 21903.62 лв. с ДДС. 
 


Дата на публикуване: 06.06.2016

Публикувано от: ТУ-София-филиал Пловдив