logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-156/26.11.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Фиксирани телефонни услуги “, сключен между ТУ-София и БТК ЕАД

На основание договор № 3-156/26.11.2014 г. на 20.05.2016 г. е извършено плащане в размер на 303.30 лв. с ДДС. 
 


Дата на публикуване: 16.06.2016

Публикувано от: КЕЕ