logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 210020782691/13.07.2010 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на ел.енергия“, сключен между KEE – София и ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

На основание  договор № 210020782691/13.07.2010 г. на 20.05.2016 г. е извършено плащане в размер на 16.93 лв. с ДДС. 
 


Дата на публикуване: 16.06.2016

Публикувано от: КЕЕ