logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 0018/26.02.2007 година за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги “, сключен между КЕЕ и ВИК БЕБРЕШ ЕООД

На основание  договор № 0018/26.02.2007г. на 20.05.2016 г. е извършено  плащане в размер на 14.26 лв. с ДДС. 

 


Дата на публикуване: 16.06.2016

Публикувано от: КЕЕ