logo profile

Информация за извършено плащане за договор № З- 153 / 12.11.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно абонаментно поддържане на специализирано полиграфическо техническо оборудване на ИТУС към НИС на ТУ-София“, сключен между ТУ- София и Ксерокс България ЕООД

На основание чл. 8 от договор № 3-153 / 12.11.2014 г. на 16.06.2016 г. е извършено текущо плащане в размер на 3372.91 лв. с ДДС


Дата на публикуване: 22.06.2016

Публикувано от: НИС