logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-03/16.01.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и ремонт на асансьорните уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ - София”, сключен между ТУ – София и „Лифт Класик” ЕООД.

На основание чл. 5 от договор № 3-03/16.01.2014 г. на 27.06.2016 г. е извършено плащане в размер на 828.00 лв. с ДДС.  
 


Дата на публикуване: 30.06.2016

Публикувано от: ТУ-София-филиал Пловдив