logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 240/11.02.2005 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на ел.енергия“, сключен между ТУ – София и ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

На основание от договор № 240/11.02.2005 г. на 14.06.2016 г. е извършено  плащане в размер на 539.53 лв. с ДДС. 
 


Дата на публикуване: 06.07.2016

Публикувано от: КЕЕ