logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 210020782691/13.07.2010 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на ел.енергия“, сключен между KEE – София и ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

На основание  от договор № 210020782691/13.07.2010 г. на 24.06.2016 г. е извършено плащане в размер на 21.26 лв. с ДДС. Дата на публикуване: 06.07.2016

Публикувано от: КЕЕ