logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-49/03.11.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на ел.енергия“, сключен между ТУ – София и ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

На основание  от договор № 3-49/03.11.2011 г. на 14.06.2016 г. е извършено плащане в размер на 183,29 лв. с ДДС. 
 


Дата на публикуване: 06.07.2016

Публикувано от: КЕЕ