logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-30/05.08.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на топлинна енергия “, сключен между ТУ – София и ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

На основание от договор № 3-30/05.08.2011 г. на 24.06.2016 г. е извършено плащане в размер на 5.78 лв. с ДДС. Дата на публикуване: 06.07.2016

Публикувано от: КЕЕ