logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-01 / 16.01.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ-София“, сключен между ТУ – Глобал лифт ООД

На основание чл. 3 от договор № 3-01 / 16.01.2014 г. на 22.06.2016 г. е извършено месечно плащане в размер на 2245,56 лв. с ДДС.


Дата на публикуване: 07.07.2016

Публикувано от: ТУ-София