logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-49 / 03.11.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на eл.енергия на местата на доставка”, сключен между ТУ – София и ЧЕЗ Електро България

 
На основание договор №3-49/ 03.11.2011 г. на 06.06.2016 г. е извършено плащане в размер на  855.98 лв. с ДДС. 


Дата на публикуване: 13.07.2016

Публикувано от: ТУЕС