logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 0018/26.02.2007 година за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги “, сключен между КЕЕ и ВИК БЕБРЕШ ЕООД

На основание  договор № 0018/26.02.2007г. на 25.07.2016 г. е извършено плащане в размер на 40.39 лв. с ДДС. 
 


Дата на публикуване: 08.08.2016

Публикувано от: КЕЕ