logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-77 / 01.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Транспортиране и охрана на ценни пратки и товари за нуждите на ТУ-София“, сключен между ТУ – СОТ – Сигнално Охранителна Техника ЕООД .

На основание чл. 4 от договор № 3-77 / 01.08.2014 г. на 14.07.2016 г. е извършено текущо плащане в размер на 376,80 лв. с ДДС


Дата на публикуване: 22.08.2016

Публикувано от: ТУ-София