logo profile

Информация за извършено плащане по договор № З-156/26.11.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани услуги за ТУ-София и изнесените звена”, сключен между ТУ – София и „Българска Телекомуникационна компания” ЕАД

На основание раздел II т. 2, т. 5 и т. 6 от договор № З-156 / 26.11.2014 г. на 16.08.2016 г. е извършено плащане в размер на 30.88  лв. с ДДС. 
 


Дата на публикуване: 23.08.2016

Публикувано от: Ф и К - Сливен