logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 184/11.10.2006 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на електрическа енергия“, сключен между ТУ – София и Електроразпределение – Стара загора

На основание чл. 15 от договор № 184/11.10.2006г. на 09.08.2016 г. е извършено текущо плащане в размер на 4 881.09  лв. с ДДС. 
 


Дата на публикуване: 07.09.2016

Публикувано от: УСОБ-Созопол