logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-156/26.11.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Фиксирани телефонни услуги “, сключен между ТУ-София и БТК ЕАД

На основание договор № 3-156/26.11.2014 г. на 25.08.2016г. е извършено плащане в размер на 302.62лв. с ДДС. Дата на публикуване: 15.09.2016

Публикувано от: КЕЕ