logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 240/11.02.2005 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на ел.енергия“, сключен между ТУ – София и ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

На основание договор № 240/11.02.2005 г. на 25.08.2016г. е извършено плащане в размер на 299.76лв. с ДДС. Дата на публикуване: 15.09.2016

Публикувано от: КЕЕ