logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 210020782691/13.07.2010 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на ел.енергия“, сключен между KEE – София и ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

На основание договор № 210020782691/13.07.2010г. на 25.08.2016г. е извършено плащане в размер на 17.81 лв. с ДДС. Дата на публикуване: 15.09.2016

Публикувано от: КЕЕ