logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-49/03.11.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на ел.енергия“, сключен между ТУ – София и ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

На основание договор № 3-49/03.11.2011 г. на 25.08.2016г. е извършено плащане в размер на125,73лв. с ДДС. Дата на публикуване: 15.09.2016

Публикувано от: КЕЕ