logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-30/05.08.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на топлинна енергия “, сключен между ТУ – София и ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

На основание договор № 3-30/05.08.2011 г. на25.08.2016г. е извършено плащане в размер на 1.73лв. с ДДС. Дата на публикуване: 15.09.2016

Публикувано от: КЕЕ