logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 0018/26.02.2007 година за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги “, сключен между КЕЕ и ВИК БЕБРЕШ ЕООД

На основание договор № 0018/26.02.2007г. на 25.08.2016г. е извършено плащане в размер на 10.69лв. с ДДС. Дата на публикуване: 15.09.2016

Публикувано от: КЕЕ