logo profile

Информация за изпълнен договор № З - 3/ 16.01.2014 г., от процедура открита с решение № 388/08.10.2013 г. “Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София”

File

Дата на публикуване: 03.10.2016