logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-03/16.01.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и ремонт на асансьорните уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ - София”, сключен между ТУ – София и „Лифт Класик” ЕООД.

На 26.09.2016 г. с фактура № 0000005611/12.09.2016 г.  е извършено последно плащане по горепосочения договор в размер на 270.83 лв. без ДДС.
 


Дата на публикуване: 07.10.2016

Публикувано от: ТУ-София-филиал Пловдив