logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-03/16.01.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и ремонт на асансьорните уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ - София”, сключен между ТУ – София и „Лифт Класик” ЕООД.

На основание чл. 5 от договор № 3-03/16.01.2014 г. на 26.09.2016 г. е извършено месечно плащане в размер на 4649.00 лв. с ДДС.  Дата на публикуване: 07.10.2016

Публикувано от: ТУ-София-филиал Пловдив