logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-77/01.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Транспортиране и охрана на ценни пратки и товари за нуждите на Технически университет – София и неговите поделения”, сключен между ТУ – София и „СОТ – сигнално охранителна техника” ЕООД.

На основание чл. 4./4/ от договор № 3-77/01.08.2014 г. на 29.09.2016 г. е извършено плащане в размер на 184.80 лв. с ДДС.  
 


Дата на публикуване: 07.10.2016

Публикувано от: ТУ-София-филиал Пловдив