logo profile

Информация за извършено плащане по договор № ОУ на ЕВН ЕС/2004г. за обществена поръчка с предмет: „Снабдяване с електрическа енергия“, между ТУ – София, База – Сливен и „ЕВН България Електроснабдяване”

На основание чл.11. и чл.17 от Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на  „ЕВН България Електроснабдяване”  АД на 05.10.2016 г. е извършено месечно плащане в размер на 1986.24  лв. с ДДС. Дата на публикуване: 07.10.2016

Публикувано от: Ф и К - Сливен