logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-77 / 01.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Транспортиране и охрана на ценни пратки и товари за нуждите на ТУ-София“, сключен между ТУ – СОТ – Сигнално Охранителна Техника ЕООД

На основание чл. 4 от договор № 3-77 / 01.08.2014 г. на 25.08.2016 г. е извършено текущо плащане в размер на 1440,00 лв. с ДДС.


Дата на публикуване: 10.10.2016

Публикувано от: ТУ-София