logo profile

Информация за извършено плащане по договор № З-156/26.11.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги за ТУ - София и изнесените звена”, сключен между ТУ – София и “Българска телекомуникационна компания” ЕАД.

На основание чл. 5 от договор № З-156/26.11.2014 г. на 10.09.2016 г. е извършено текущо плащане в размер на 1286,94 лв. с ДДС.


Дата на публикуване: 10.10.2016

Публикувано от: ТУ-София