logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-30 / 05.08.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на топлинна енергия“, сключен между ТУ – София и Топлофикация – София ЕАД

На основание чл. ……… от договор № 3-30 / 05.08.2011 г. на 02.09.2016 г. е извършено периодично плащане в размер на 443,58 лв. с ДДС.


Дата на публикуване: 10.10.2016

Публикувано от: ТУ-София