logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-49 / 03.11.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на електрическа енергия на местата на доставка “, сключен между ТУ – София и ЧЕЗ Електро България АД

На основание чл. …….. от договор № 3-49 / 03.11.2011 г. на 14.09.2016 г. е извършено периодично плащане в размер на 10427,20 лв. с ДДС.


Дата на публикуване: 10.10.2016

Публикувано от: ТУ-София