logo profile

Информация за изпълнен договор № 3-01 / 16.01.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ-София“

File

Дата на публикуване: 01.02.2017