logo profile

Информация за изпълнен договор № 3-77/ 01.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Транспортиране и охрана на ценни пратки и товари за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“

File

Дата на публикуване: 28.08.2017