logo profile

Обявление за приключил договор, по поръчка с предмет: „Проектантски услуги за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност (финансиран от НДЕФ, съгласно Национална схема за зелени инвестиции) на 4-ти учебен блок на Технически университет – София“

File

Дата на публикуване: 16.02.2021