logo profile

Е-документи

публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Показване на 131-140 от 1546.

Информация за извършено плащане по договор № 3-133/21.11.2013 година за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на фиксирана телефонна услуги на ТУ-София, сключен между ТУ – София и Българска Телекомуникационна Компания ЕАД

Дата на публикуване: 14.04.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-77/01.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: Транспортиране и охрана на ценни пратки и товари за нуждите на ТУ-София и негови поделения, сключен между ТУ – София и СОТ – Сигнално охранителна техника ЕООД

Дата на публикуване: 14.04.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-02/16.01.2014 година за обществена поръчка с предмет: Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ-София, сключен между ТУ – София и Гордил ООД

Дата на публикуване: 14.04.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-121/10.10.2013 година за обществена поръчка с предмет: Денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал, обслужване с-ма за видеонаблюдение и контрол на достъпа на Студентски общежития към ТУ-София, сключен между ТУ – София и Груп 7 ЕООД

Дата на публикуване: 14.04.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-30/05.08.2011 година за обществена поръчка с предмет: Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода на ТУ-София, сключен между ТУ – София и Топлофикация София ЕАД

Дата на публикуване: 14.04.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-02/16.01.2014 година за обществена поръчка с предмет: Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ-София, сключен между ТУ – София и Гордил ООД

Дата на публикуване: 14.04.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-01 / 16.01.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ-София“, сключен между ТУ – Глобал лифт ООД

Дата на публикуване: 14.04.2016

Информация за извършено плащане по договор № З-156/26.11.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани услуги за ТУ-София и изнесените звена”, сключен между ТУ – София и „Българска Телекомуникационна компания” ЕАД

Дата на публикуване: 13.04.2016

Информация за извършено плащане по договор № ОУ на ЕВН ЕС/2004г. за обществена поръчка с предмет: „Снабдяване с електрическа енергия“, между ТУ – София, База – Сливен и „ЕВН България Електроснабдяване”

Дата на публикуване: 06.04.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-156/26.11.2014 година за обществена поръчка с предмет : Предоставяне на фиксирана телефонна услуги на ТУ-София , сключен между ТУ – София и Българска Телекомуникационна Компания ЕАД.

Дата на публикуване: 04.04.2016