logo profile

Е-документи

публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Показване на 1541-1546 от 1546.

Договор № З-135/03.10.2014 г., сключен по обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърна техника, средства за презентация, и тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-3.1.07-0023 „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по Обособена позиция 3: Доставка на тонер касети за лазерни принтери

Дата на публикуване: 31.10.2014

Договор № З-136/03.10.2014 г., сключен по обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника, средства за презентация, и тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-3.1.07-0023 „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по Обособена позиция 2: Доставка на средства за презентация

Дата на публикуване: 31.10.2014

Договор № З-134/03.10.2014 г., сключен по обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника, средства за презентация, и тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-3.1.07-0023 „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника

Дата на публикуване: 31.10.2014

Договор № З-133/03.10.2014 г., сключен по обществена поръчка с предмет „Доставка на периферия и компоненти за компютри в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.08-0023 „Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет – София (ТУ-София)“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и “Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на аудио и видео техника” в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0048 „Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Обособена позиция 2: Доставка на компютърнo оборудване и периферия по проект BG051PO001-4.3.04-0048

Дата на публикуване: 31.10.2014

Договор № З-132/03.10.2014 г., сключен по обществена поръчка с предмет „Доставка на периферия и компоненти за компютри в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.08-0023 „Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет – София (ТУ-София)“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и “Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на аудио и видео техника” в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0048 „Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,по Обособена позиция 1: Доставка на периферия и компоненти за компютри по проект № BG051PO001-3.1.08-0023

Дата на публикуване: 31.10.2014

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № З-104./21.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника и периферия, доставка на тонери за лазерни принтери, изработка на уеб дизайн на сайта и цялостен графичен дизайн за Центъра, доставка на учебна и тематично-развойна литература“ в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0045 „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикувана в Профила на купувача в раздел “Процедури по ЗОП” под № 13 през 2014 година

Дата на публикуване: 30.10.2014