logo profile

Е-документи

публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Показване на 1501-1510 от 1546.

Информация за извършено плащане по договор № 3-135 / 03.10.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника, средства за презентация, и тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по договор № BG051РО001-3.1.07-0023 „ Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в Компютърното и софтуерното инженерство по оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси “, сключен между ТУ – Ню-Тек ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-143 / 09.10.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТУ-София в изпълнение на дейностите по договор №BG051РО001-4.3.04-0044”Формални и неформални електронни форми на дистанционно обучение по „Компютърни науки”по оперативна програма Развитие на човешките ресурси“, сключен между ТУ – Кооперация Панда

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-66 / 30.07.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност“, сключен между ТУ – София и Медико инженеринг ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-95 / 15.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“, сключен между ТУ – Сатори Ко ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-47 / 24.06.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на учебни блокове на ТУ-София“, сключен между ТУ – Консорциум за инженеринг проектиране и изграждане ДЗЗД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-21 / 24.04.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на съществуващите сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи“, сключен между ТУ – Екстрес ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-137 / 03.10.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Разработване на мобилна динамична версия (Уеб портал на проекта) и доставка на презентационна и видео техника в изпълнение на дейностите по договор №BG051РО001-4.3.04-0058 „Иновационни форми на дистанционно обучение в Българските университети”“, сключен между ТУ – Контракс АД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-145 / 10.10.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали“, сключен между ТУ – Алегро 2000 ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-78 / 01.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Периодично зареждане на тонер касети мастилници, копирни машини и лазерни принтери на ТУ-София“, сключен между ТУ – Дилекс ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-78 / 01.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Периодично зареждане на тонер касети мастилници, копирни машини и лазерни принтери на ТУ-София“, сключен между ТУ – Дилекс ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014