logo profile

Е-документи

публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Показване на 1521-1530 от 1546.

Информация за извършено плащане по договор № 3-85 / 29.07.2013 година за обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“, сключен между ТУ – Джи Ди Пи ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-19 / 17.04.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Доставка на компютърна техника и периферия, презентационна и видео техника, специализирана техника, организиране на семинари и конференции, изработка на рекламни материали, доставка на образователна литература и доставка на тонери за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по договор BG051РО001-4.3.4-0058 “, сключен между ТУ – Далет ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-84 / 19.10.2012 година за обществена поръчка с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на 1бр. специален асансьор SELE Tree Италия в сградата на ТУ“, сключен между ТУ – Гордил ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-146 / 10.10.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали“, сключен между ТУ – Алегро 2000 ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-84 / 19.10.2012 година за обществена поръчка с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на 1бр. специален асансьор SELE Tree Италия в сградата на ТУ“, сключен между ТУ – Гордил ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Договор № З-145/10.10.2014 г., сключен съгласно условията на Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения”, за обособена позиция 3 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София и неговите поделения”. Обществената поръчка е публикувана в Профила на купувача, Раздел Процедури по ЗОП, под № 31 през 2014 г.

Дата на публикуване: 05.11.2014

Договор № З-146/10.10.2014 г., сключен съгласно условията на Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения”, за обособена позиция 2 Доставка на канцеларски материали за ТУ-София и неговите поделения”. Обществената поръчка е публикувана в Профила на купувача, Раздел Процедури по ЗОП, под № 31 през 2014 г.

Дата на публикуване: 05.11.2014

Договор № З-144/09.10.2014 г., сключен съгласно условията на Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения”, за обособена позиция 1 „Доставка на носители на информация за ТУ - София и неговите поделения”. Обществената поръчка е публикувана в Профила на купувача, Раздел Процедури по ЗОП, под № 31 през 2014 г

Дата на публикуване: 05.11.2014

Договор № З-143/09.10.2014 г., сключен след обществена поръчка (публикувана в Профила на купувача, Раздел Процедури по ЗОП, под № 34 през 2014 г.)с предмет "Доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-4.3.04-0044 „Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", по обособена позиция 2 "Доставка на канцеларски материали" (съгласно сключеното рамково споразумение).

Дата на публикуване: 05.11.2014

Договор № З-142/09.10.2014 г., сключен след обществена поръчка (публикувана в Профила на купувача, Раздел Процедури по ЗОП, под № 34 през 2014 г.)с предмет "Доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-4.3.04-0044 „Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", по обособена позиция 3 "Доставка на копирна и принтерна хартия." (съгласно сключеното рамково споразумение).

Дата на публикуване: 05.11.2014