logo profile

Е-документи

публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Показване на 1511-1520 от 1546.

Информация за извършено плащане по договор № 3-77 / 01.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Транспортиране и охрана на ценни пратки и товари за нуждите на ТУ-София“, сключен между ТУ – СОТ – Сигнално Охранителна Техника ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-132 / 03.10.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Доставка на периферия и компоненти за компютри в изпълнение на дейностите по договор № BG051РО001-3.1.08-0023 „Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет – София по оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” и „Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на аудио и видео техника” в изпълнение на дейностите по договор № BG051РО001-4.3.04-0048 „ Център за електронно и дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София“, сключен между ТУ – Диджитек ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-138 / 03.10.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Поставка на презентационна и видео техника в изпълнение на дейностите по договор № BG051РО001-4.3.04-0058” Иновационни фо ми за дистанционно обучение в българските университети“, сключен между ТУ – Диджитек ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-117 / 16.09.2013 година за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на билети за самолет, влак, автобус, кораб за превоз на пътници и багаж, при служебни командировки на преподаватели, служители, докторанти и студенти на ТУ-София “, сключен между ТУ – Пан Турс ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-18 / 17.04.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Доставка на компютърна техника и периферия, презентационна и видео техника, специализирана техника, тонери за лазерни принтери, образователна литература, изработка на информационни материали, реклама в медиите, организиране на семинари и сесия на конференция и уеб портал на проекта в изпълнение на дейностите по договор №BG051РО001-4.3.04-0058 “, сключен между ТУ – Десислава 2005 ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-117 / 16.09.2013 година за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на билети за самолет, влак, автобус, кораб за превоз на пътници и багаж, при служебни командировки на преподаватели, служители, докторанти и студенти на ТУ-София “, сключен между ТУ – Пан Турс ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-11 / 02.04.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Доставка на тонери за копирни машини и лазерни принтери, мастилници за принтери, дизайн, предпечатна подготовка, рекламни материали за публичност, конференции и семинари” в изпълнение на дейностите по договор №BG051РО001-3.1.09-0006 „ Система за кариерна развитие на академичния състав на ТУ-София“, сключен между ТУ – Ди Ем Ай Девелопмънт ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-59 / 14.07.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за лазерни принтери, организиране и провеждане на събития ( работни срещи, кръгла маса на конференция и пресконференция ) изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали” в изпълнение на договор №BG051РО001-3.1.07-0022“, сключен между ТУ – Ди Ем Ай Девелопмънт ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-59 / 14.07.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за лазерни принтери, организиране и провеждане на събития ( работни срещи, кръгла маса на конференция и пресконференция ) изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали” в изпълнение на договор №BG051РО001-3.1.07-0022“, сключен между ТУ – Ди Ем Ай Девелопмънт ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-20 / 28.02.2012 година за обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на автомобилно гориво“, сключен между ТУ – Петрол АД

Дата на публикуване: 06.11.2014