logo profile

Е-документи

публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Показване на 1491-1500 от 1546.

Информация за извършено плащане по договор № 3-4 / 10.02.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт на учебните корпуси на ТУ-София “, сключен между ТУ – Строй корект 2003 ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-4 / 10.02.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт на учебните корпуси на ТУ-София“, сключен между ТУ – Строй корект 2003 ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-117 / 16.09.2013 година за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на билети за самолет, влак, автобус, кораб за превоз на пътници и багаж, при служебни командировки на преподаватели, служители, докторанти и студенти на ТУ-София“, сключен между ТУ – Пан Турс ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-67 / 30.07.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване – поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови и портални кранове, кулокранове и СПО“, сключен между ТУ – Семков – 2001 ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-143 / 09.10.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТУ-София в изпълнение на дейностите по договор №BG051РО001-4-3-04-0044”Формални и неформални електронни форми на дистанционно обучение по „Компютърни науки” по оперативна програма Развитие на човешките ресурси“, сключен между ТУ – Кооперация Панда

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-67 / 30.07.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване – поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови и портални кранове, кулокранове и СПО“, сключен между ТУ – Семков – 2001 ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-95 / 15.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“, сключен между ТУ – Сатори Ко ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-131 / 01.10.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически реактиви за ТУ-София“, сключен между ТУ – Свежест ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-136 / 03.10.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Доставка на компютърна техника, средства за презентация, и тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по договор BG051РО001-3.1.07-0023 „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър-изравнително обучение следпрофесионален бакалавър и други професионални направления в областта на компютърното и софтуерно инженерство по оперативна програма „ Развитие на човешкитие ресурси “, сключен между ТУ – Ню-Тек ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-95 / 15.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“, сключен между ТУ – Сатори Ко ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014