logo profile

Е-документи

публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Показване на 1481-1490 от 1546.

Информация за извършено плащане по договор № 3-03 / 11.01.2013 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на дълекосъобщителни услуги – осигуряване на интернет трафик за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“, сключен между ТУ – Българска Телекомуникационна Компания ЕАД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-17 / 15.04.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на аудио и видео техника, организиране и провеждане на събития и семинари, изработване и отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали и създаване на уеб сайт, доставка на образователна литература” в изпълнение на договор BG051РО001-4.3.04-0048”Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София, по обособена позиция №5-„Създаване на уеб сайт” “, сключен между ТУ – УЕБ ЧАРМ ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-95 / 15.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“, сключен между ТУ – Сатори Ко ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-4 / 10.02.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт на учебните корпуси на ТУ-София “, сключен между ТУ – Строй корект 2003 ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-103 / 18.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на презентационна и видео техника, тонери на лазерни принтери, образователна литература и уеб портал на проекта в изпълнение на договор №BG051РО001-4.3.04-0058”Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети“, сключен между ТУ – Абанос ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-4 / 10.02.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт на учебните корпуси на ТУ-София “, сключен между ТУ – Строй корект 2003 ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-4 / 10.02.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт на учебните корпуси на ТУ-София “, сключен между ТУ – Строй корект 2003 ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-98 / 26.11.2012 година за обществена поръчка с предмет: „Предоставя фиксирана телефонна услуга заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги, позволяващи реализацията на комутируеми връзки в мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни връзки в Р. България и чужбина за 2300 абонати на две УАТЦ и 190 прави телефонни поста на всички звена на ТУ-София“, сключен между ТУ – Българска Телекомуникационна Компания ЕАД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-4 / 10.02.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт на учебните корпуси на ТУ-София “, сключен между ТУ – Строй корект 2003 ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-144 / 09.10.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на носители на информация за ТУ-София и неговите поделения“, сключен между ТУ – Кооперация Панда

Дата на публикуване: 06.11.2014