logo profile

Е-документи

публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Показване на 1-10 от 1546.

Обявление за приключил договор, по поръчка с предмет: „Проектантски услуги за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност (финансиран от НДЕФ, съгласно Национална схема за зелени инвестиции) на 4-ти учебен блок на Технически университет – София“

Дата на публикуване: 16.02.2021

Обявление за приключил договор № З-17/22.05.2015 г. по поръчка "Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадачните води за ТУ-София"

Дата на публикуване: 14.07.2020

Информация за изпълнен договор № 3-77/ 01.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Транспортиране и охрана на ценни пратки и товари за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“

Дата на публикуване: 28.08.2017

Информация за изпълнен договор № 3-02 / 16.01.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ-София -СОС“

Дата на публикуване: 24.04.2017

Информация за изпълнен договор № 3-01 / 16.01.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ-София“

Дата на публикуване: 01.02.2017

Информация за изпълнен договор № 3-121/ 10.10.2013 година, с предмет:„Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“

Дата на публикуване: 16.12.2016

Информация за извършено плащане за договор № З- 153 / 12.11.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно абонаментно поддържане на специализирано полиграфическо техническо оборудване на ИТУС към НИС на ТУ-София“, сключен между ТУ- София и Ксерокс България ЕООД

Дата на публикуване: 25.10.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-49 / 03.11.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на електрическа енергия на местата на доставка “, сключен между ТУ – София и ЧЕЗ Електро България АД

Дата на публикуване: 10.10.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-49 / 03.11.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на електрическа енергия на местата на доставка “, сключен между ТУ – София и ЧЕЗ Електро България АД

Дата на публикуване: 10.10.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-30 / 05.08.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на топлинна енергия“, сключен между ТУ – София и Топлофикация – София ЕАД

Дата на публикуване: 10.10.2016