logo profile

Процедури по ЗОП

Показване на 21-30 от 36.

Процедура № П-2015-09: „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на студентско общежитие блок № 14 на Технически Университет - София“

Дата на публикуване: 17.07.2015 г.

Процедура № П-2015-08: “Извършване на строително – монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на сградата на студентско общежитие блок № 16 на Технически университет - София”

Дата на публикуване: 05.06.2015 г.

Процедура № П-2015-07: „Доставка на нови настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, принтери, скенери, периферия и компоненти за компютри за нуждите на НИС, ФКСУ на ТУ – София и по договори, финансирани от Фонд Научни Изследвания“

Дата на публикуване: 05.06.2015 г.

Процедура № П-2015-06: “Извършване на основен ремонт на учебните корпуси на Технически университет - София”

Дата на публикуване: 30.04.2015 г.

Процедура № П-2015-05: Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) за нуждите на Технически университет-София

Дата на публикуване: 28.04.2015 г.

Процедура № П-2015-04: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебните командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет – София

Дата на публикуване: 16.04.2015 г.

Процедура № П-2015-03: Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град

Дата на публикуване: 09.04.2015 г.

Процедура № П-2015-02: Извършване на текущ и авариен ремонт за нуждите на ТУ-София

Дата на публикуване: 02.04.2015 г.

Процедура № П-2015-01: Доставка на ново обзавеждане за библиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и кабинети за нуждите на Технически университет – София

Дата на публикуване: 07.01.2015 г.

Процедура № П-2014-07: Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за сградите на Технически университет – София на територията на гр. София

Дата на публикуване: 18.12.2014 г.