logo profile

Процедури по ЗОП

Показване на 1-10 от 36.

Процедура № П-2016-10: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН”

Дата на публикуване: 13.04.2016 г.

Процедура № П-2016-09: „Извършване на текущ и авариен ремонт за нуждите на ТУ-София“

Дата на публикуване: 13.04.2016 г.

Процедура № П-2016-08: "Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет –София"

Дата на публикуване: 12.04.2016 г.

Процедура № П-2016-07: „Доставка на нови настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, принтери, скенери, периферия и компоненти за компютри за нуждите на НИС при Технически университет – София“

Дата на публикуване: 08.04.2016 г.

Процедура № П-2016-06: „Доставка на ново мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София“.

Дата на публикуване: 08.04.2016 г.

Процедура № П-2016-05: „Предоставяне на достъп и пренос до електроразпределителната и електропреносната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и „ЕВН България

Дата на публикуване: 06.04.2016 г.

Процедура № П-2016-04: "Доставка на топлинна енергия за сградите на на ТУ - София на територията на гр. София и гр. Сливен"

Дата на публикуване: 06.04.2016 г.

Процедура № П-2016-03: “Извършване на основен ремонт на санитарни възли с предверия на блок № 14 от студентските общежития на Технически университет - София”

Дата на публикуване: 28.03.2016 г.

Процедура № П-2016-02: “Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) за нуждите на Технически университет-София”

Дата на публикуване: 23.03.2016 г.

Процедура № П-2016-01: „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“

Дата на публикуване: 02.03.2016 г.